Współpraca polsko-amerykańska ma szersze i głębsze tło

Marian Szołucha