Unia Europejska między wspólnotą a despotą

Prof. dr hab. Zbigniew Krysiak – prezes Instytutu Myśli Schumana