Sowieci okupowali Polskę!

Tadeusz Płużański odpowiada Czarzastemu!