Włodzimierz Cimoszewicz był przeciw reparacjom od Niemiec!

Pilnujmy Polski – Antoni Macierewicz