Od tragedii smoleńskiej w mediach kanadyjskich o Polsce jest wyłącznie źle

Witold Szalankiewicz