Ułan daje wspaniałe świadectwo patriotyzmu dla młodych pokoleń

Witold Grzybowski