Uważam Wilno za polskie miasto pod okupacją

Marcin Skalski