Wieś to nie jest sanatorium, wieś to miejsce produkcji rolnej

Wiktor Szmulewicz