80. rocznica Zbrodni Wawerskiej

Ks. Marek Doszko i Leszek Rysiak