Votum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry na ostatnim posiedzeniu Sejmu RP VIII kadencji

Jan Kanthak w Polskim Punkcie Widzenia