Komenda Główna AK lekceważyła problem banderowców

76 lat temu w niedzielę 11 lipca 1943 r. na polskich mieszkańców Wołynia, runęły zmasowane siły UPA wsparte przez okolicznych chłopów. Atak był skoordynowany. Wsie i kościoły okrążano szczelnym kordonem, by następnie dokonać rzezi. Polaków mordowano, majątek grabiono, a wieś płonęła. Wydarzenia z lipca 1943 r. przeszły do historii jako „krwawa niedziela”.