Nasi przez 4 dni bohatersko walczyli tutaj z Armią Czerwoną

Tynne to polskie Termopile. Paweł Bobołowicz