„Tygodnik Powszechny” nie jest katolicki

Bronisław Wildstein: Abp Jędraszewski nie skreśla ludzi