Trolling w sieci narzędzie kształtujące opinię publiczną

Konrad Smuniewski