Uważają się za panów dusz!

Dr Rafał Brzeski: To rodząca się dyktatura.