Globalizm niszczy przedsiębiorczość w Polsce! Czy spółdzielczość może to uratować?

Tomasz Chodnikiewicz