Grono pedagogiczne jest poranione

Teresa Wargocka: Strajk wprowadził podziały wśród nauczycieli