Czy PiS chce zniszczyć polskich rybaków?

Teresa Ruksztełło i Mirosław Daniluk