Skutki suszy dla rolników

Teresa Hałas – Polski Punkt Widzenia