Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że nie macie grzechów!

Maryja od momentu poczęcia była wolna od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas grzechu pierworodnego. Stało się tak ze względu na swoje przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania. Mocą szczególnej Bożej łaski Maryja została poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich następstw grzechu pierworodnego.