Martyrologia wsi polskiej w czasie II Wojny Światowej

Prof. dr hab. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej