To prawda, że w III RP Solidarność Walcząca nie była nikomu potrzebna

Tadeusz Markiewicz – członek Solidarności Walczącej w czasach PRL