Walka w obronie Ojczyzny po II w.ś i dziś

Tadeusz Jarosz