Czy w Polsce funkcjonuje jawność?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska – czy władza się ich boi?