„Rasizm i szowinizm immanentnymi cechami kultury żydowskiej”

Marian Miszalski: istotna sprężyna…