Wychowanie ziemiańskie

Ks. prałat Roman Kneblewski: troska o dyscyplinę