Zesłani za wiarę i polskość

Dr Sylwia Szarejko, Wojciech Śleszyński – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku