Nasze polskie stocznie i żegluga śródlądowa

Marek Gróbarczyk – Polski punkt Widzenia