„Nie wierzę w to, aby państwowe programy mogły wpłynąć na dzietność”

Stefan Sękowski