Reparacje wojenne powracają – Polska je otrzyma?

Komentują prof. Stanisław Żerko i Łukasz Warzecha