Przyszłość Państwa Polskiego w kontekście prac parlamentu

Rozmowy Niedokończone – Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu; Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu