Napięcie na Bliskim Wschodzie – stagflacja

Dr Marian Szołucha