Chesterton i św. Tomasz z Akwinu. PRAWDA o średniowieczu?

Paweł Toboła-Perkiewicz i dr Stanisław Krajski!