Koordynator służb specjalnych potwierdza działania SKW wobec mnie

Mec. Joanna Modzelewska