Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej

Ks. Paweł Bortkiewicz i s. Jana Maria