Fundamenty cywilizacji – „cnoty” według ministra Czarnka i profesora Skrzydlewskiego

Ronald Lasecki