Max oszukał nas

„Jestem niemal pewien, że #R Kolonki to sekta. Nie jest ruchem oddolnym”.