Reduta Ordona nadal jest zagrożona

Sebastian Tyszczuk, prezes Fundacji Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego.