Wskaźniki demograficzne to wskaźniki jakości sprawowania rządów

Jan Kubań i dr Radomir Nowakowski