Puszcza Białowieska jest nie do uratowania. Możemy tylko dbać o bezpieczeństwo

Henryk Kowalczyk – Historia z Puszczą Białowieską pokazała, jak wiele błędów popełniono, czasami za sprawą organizacji ekologicznych. Pierwszym podstawowym błędem było to, że w 2012 r. zmniejszono limit wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Rząd się przestraszył i wstrzymał działalność w Puszczy. Setki hektarów drzewostanów zamarło

Prof. Jan Szyszko o polskiej polityce energetycznej i sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz niedawno opublikowanego raportu UNESCO, wedle którego prawdopodobnie należy umieścić Puszczę na Listę Dziedzictwa w Zagrożeniu, jeśli wyrąb chorych drzew będzie trwać dalej.