Przy okazji Marszu Niepodległości mamy do czynienia z próbą puczu

Stanisław Michalkiewicz