Ideologia materialistyczna a kosmologia

Rozmowy Niedokończone – prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz