Żywność – Przemysł – Środowisko

Prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski – Katedra Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Roman Niżnikowski...