Cyberprzestrzeń – szanse i zagrożenia

Rozmowy Niedokończone – prof. Kazimierz Wiatr, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie; prof. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka