Zagrożenia płynące z in vitro

Prof. Bogdan Chazan, prof. Andrzej Kochański