Polacy i Żydzi od XVI do XVIII wieku

Prof. Jerzy Robert Nowak