Ukraina zmieni bohaterów?

Dr Kawęcki: Jestem bardzo sceptyczny