Czy to koniec Schetyny?

Kidawa-Błońska premierem POKO? Tadeusz Płużański i Piotr Pałka