Jan Paweł II i jego dziedzictwo wobec dechrystianizacji Polski

Piotr Kaszczyszyn i Kacper Kita