Jak należy zmienić obecny SYSTEM?

Wojciech Dobrzyński i Piotr Jankowski z Narodowego Instytutu Studiów Zagranicznych